Jak to funguje a jaké jsou výhody suchého čištění?

Metod čištění koberců je několik: mokré extrakční čištění, šamponování, čištění pěnou nebo padem z mikrovlákna a také suchým granulátem. V tomto článku se podrobně podíváme, jak suché čištění funguje a jaké jsou jeho výhody ve srovnání s ostatními metodami.

Koluje obecná představa o tom, že vezmeme suchý prášek, posypeme jím koberec, lehce vetřeme do vlákna a budeme čekat na zázračné zmizení všech nečistot a skvrn. Takto suché čištění nefunguje. Rozhodující je nejenom kvalita použitého suchého granulátu, ale také dokonalé zapracování prášku do vlákna speciálním strojem se dvěma proti sobě rotujícími válcovými kartáči. Toto ideální spojení – kvalitní suchý extrakt a mechanická činnost rotujících válcových kartáčů – je rozhodujícím faktorem pro konečný výsledek.

V praxi jsme se mnohdy přesvědčili o tom, že profesionálně provedené suché čištění je účinnější a výhodnější než mokré extrakční metody. 

Výhoda: Suché čištění lze použít na všechny běžné druhy koberců 


Máme-li přistoupit k čištění koberce a zvolit správnou metodu, musíme si zodpovědět několik otázek:

Jaký je to typ koberce a jakou má nosnou mřížku? Pokud typ neznáme a nemůžeme zkontrolovat konstrukci, není dobré pouštět se do mokrého čištění.

Jakým způsobem je koberec položený? Je-li např. kladený volně nebo napínaný, popř. je kladen na zdvojenou podlahu, nesmí se čištění mokrou extrakční metodou provádět.

Koberec je celoplošně přilepený. Odolává použité lepidlo vodě? Pokud neodolává nebo to bezpečně nevíme, je velké riziko použít mokrou metodu čištění.


Ve všech výše uvedených případech ovšem můžeme bez nebezpečí použít čištění suchým přírodním granulátem. Je vhodné pro všechny typy koberců a výjimku tvoří pouze speciální koberce z kokosu, juty, mořské trávy, rýžové slámy, papíru a bavlny.

Výhoda: Suchý granulát nezůstává ve vlákně 

Suchý granulát během čištění absorbuje organické i anorganické nečistoty. Po čištění se nasbírá do sběračů stroje a na závěr se plocha vysaje. Koberec poté příjemně voní, vlhkost v prostoru se nezvyšuje, nehrozí vznik plísní a výsledek čištění lze okamžitě zkontrolovat. Při práci s hrubým přírodním granulátem nezůstanou ve vlákně žádné chemické zbytky, které by mohly způsobit rychlé opakované znečištění koberce. To ovšem neplatí pro jemný syntetický prášek nebo technologicky nesprávně provedené mokré extrakční čištění. U jemného syntetického prášku je obtížné jeho následné odstranění z koberce, u mokrého extrakčního čištění zase nepříjemnosti způsobují chemické zbytky zaschlé ve vlákně. 

Výhoda: Suché čištění je srovnatelně nákladné s ostatními metodami 

Samozřejmě choulostivá je vždy otázka financí. Srovnáme-li ovšem správně technologicky provedené mokré extrakční čištění se suchým čištěním přírodním granulátem, dostaneme se na téměř shodné náklady za materiál a práci.


Další výhody suchého čištění koberců

Přírodní granulát je pH neutrální a nepoškozuje tudíž výrobní protišpinivou úpravu vlákna.

• Koberec zůstává během čištění pochůzný, nedochází k žádnému chemickému vypařování a ihned   po skončení čištění je opět připraven k používání.

• Koberec může být čištěn tak často, jak je potřeba a není nutné se obávat poškození vlákna.

• Čištění lze v případě potřeby provádět i lokálně a plocha nemusí být čištěna tzv. ode zdi ke zdi.

• Díky válcovému stroji a granulátu dochází při čištění k regeneraci vlákna především na velmi zatěžovaných místech, a tím se dlouhodobě udržuje hodnota a kvalita koberce.

Přírodní granulát redukuje plísně, roztoče, zvířecí a prachové alergeny v průměru o 80%